Algemene voorwaarden, procedures en tarieven

Privacyregelement

Algemene voorwaarden

Folder NBEC Klachtenprocedure

Tarieven

De tarieven die De Questcoach hanteert zijn verschillend en afhankelijk van de zorgvraag: wat zijn de wensen en/of
behoeften van de
cliënt; welke diensten worden geleverd; welke vorm heeft de financiering.

Cliëntenraad

Klik hier voor de cliëntenraad van de Questcoach.

 

Copyright

Alle rechten op informatie zoals tekst en foto’s, die u op deze site van De Questcoach (www.de-questcoach.nl) aantreft,
berusten bij De Questcoach. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke
andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming is verleend door De Questcoach.

© De Questcoach 2017