Waar staat De Questcoach voor

De Questcoach is een kleinschalige onderneming in de zorg, opgezet door Ron van Essen. Ron wilde
het zorgaanbod een eigen gezicht geven.
De Questcoach staat voor ondernemingszin en betrokkenheid,
zorgvuldig werken en maximaal ruimte bieden voor de weg die de cliënt wil volgen.
We stimuleren
onze cliënten zelfredzaam te worden in wonen en werken. Daarnaast staat zingeving centraal:
wat is je eigen weg en wat is je levensdoel.

Zowel in de dagbesteding als in het wonen bieden we onze cliënten de ruimte. Je kunt je als individu
ontplooien. Tegelijk is het belangrijk te leren functioneren in een groep. Dat kunnen medecliënten zijn,
begeleiders, medebewoners, maar ook klanten voor de producten die we maken. Kwaliteiten en talenten
worden zichtbaar, maar ook de nog te slechten blokkades en beperkingen waarmee moet worden geleerd
om te gaan. Een goede match tussen cliënt en begeleider is erg belangrijk, hier besteden wij veel aandacht
aan. Ook daarom wordt intensief contact onderhouden met het eigen sociale netwerk van de cliënt. En we
werken nauw samen met diverse zorgprofessionals die zich verbonden voelen met onze werkwijze.
Onze kracht ligt in kleinschaligheid, een hecht netwerk en flexibiliteit.

Missie en visie

Ieder mens is authentiek en uniek en heeft het recht om het beste uit zichzelf te halen.

Om het beste uit jezelf te halen is ondersteuning wenselijk en vaak ook noodzakelijk. Wij helpen vanuit een
positieve levenshouding en willen een voorbeeldfunctie hierin hebben voor onze cliënten: 'Promise what you
preach'. We blijven professioneel; we zijn meelevend waar het kan, begrenzend als dat nodig is. Binnen onze
mogelijkheden stimuleren wij onze cliënten actief te zoeken naar hun levensdoel. Worden wie je bent.

De Questcoach stimuleert de cliënt zich maximaal te ontplooien door het aanbieden van toekomst- en
ontwikkelingsgerichte begeleiding en dagbesteding. Onze inzet is gericht op het mobiliseren van (nog
niet ontwikkelde) vaardigheden en kwaliteiten van de cliënt. Onderling vertrouwen opbouwen en rust bieden
zijn onze uitgangspunten. Samen werken, leren en ervaren is onze gezamenlijke weg.