Werkwijze en samenwerking

Werkwijze

Binnen de organisatie worden cliënten d.m.v. het 8-fasenmodel geleid naar zorg. De fasen 4 t/m 7 zijn een doorlopend
proces, welke regelmatig worden aangepast.

 • 1 aanmelding en kennismaking
 • 2 intake
 • 3 1e begeleidingsfase/ proefperiode
 • 4 analyse zorgbehoefte
 • 5 zorgplan opstellen
 • 6 uitvoering en eventuele bijstelling zorgplan
 • 7 evaluatie 
 • 8 eventuele doorstroming

  De begeleiding van onze cliënten is individueel maatwerk, vastgelegd in het zorgplan. We onderscheiden acht aandachtsgebieden:
  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Zingeving
  • Praktisch functioneren
  • Lichamelijk functioneren
  • Dagbesteding

Methodiek

De methodiek die ten grondslag ligt aan de benadering van onze cliënten is oplossingsgericht werken aan herstel.
In de dagbesteding is het competentiemodel ook van groot belang om de cliënten zich verder te helpen ontwikkelen.
Naast deze modellen werken wij ook met RET en ervarend leren. 

Doelgroepen

Bij De Questcoach hebben we het volgende cliëntprofiel:

 • leeftijdscategorie jong volwassen-volwassen (afhankelijk van de ontwikkeling van de cliënt),
 • Intentie hebben om zich te ontwikkelen,
 • Bepaalde mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Momenteel wonen op onze locatie De Biotoop Haren alleen mannelijke cliënten. Op de lokatie De HUB Haren wonen zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.

Contra-indicaties

 • een overmatige verslavingsvorm (alcohol, drugs),
 • een ernstige psychiatrische stoornis (indien dit ernstige beperkingen met zich meebrengt voor de cliënt zelf en de
  woonomgeving),
 • het veelvuldig tonen van racistisch en/of agressief gedrag
 • bij medicatiegebruik: niet in staat zijn dit zelf te beheren
 • een lichamelijke handicap ( die een redelijk functioneren bij werk of wonen ernstig belemmert),
 • het ontbreken van een verblijfsvergunning,
 • het ontbreken van voldoende (zelf)reflecterend vermogen. 

Financiering

De cliënten bij De Questcoach betalen de zorg die ze ontvangen vanuit ZIN (Zorg in Natura, gemeente
Groningen), of vanuit een PGB. Ook kan De Questcoach in onderaanneming werken voor en
met organisaties. 

Middelen

 • Dagbesteding
 • Beschermd wonen met begeleiding in Haren
 • Ambulante woonbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Deze vormen van begeleiding voeren wij met een team van ruim 20 collega's uit op onze lokaties Narvikweg
(Groningen) en De Biotoop en De HUB in Haren.

Partners

We werken samen met diverse andere professionals in het noorden van het land. Of het nu gaat om bemiddeling,
aanvragen van (her)indicaties of financiële begeleiding. In een persoonlijk gesprek geven wij graag adviezen hierover.

 • NBEC (lid sinds 2014)
 • Financiën 
 • PGB-beheer
 • Budgetbeheer
 • Hulp bij schuldsanering
 • Andere zorginstellingen

 Samenwerking

Onze begeleiders werken samen met een veelheid aan andere organisaties. 

 • Zorgverleners
 • GGZ-instellingen
 • Reclassering, politie, justitie
 • Adviseurs
 • Psychiaters
 • Psychologen
 • Huisartsen