Kwaliteitskeurmerk ISO 9001

Openheid en kwaliteitswaarborg

Vanaf 1 januari 2015 zijn we gecertificeerd volgens het ISO 9001 systeem, zoals gehanteerd door onze brancheorganisatie NBEC.
Daarmee voldoen we aan hoge professionele eisen, die regelmatig onafhankelijk getoetst worden. 

Kwaliteitswaarborg van De Questcoach

Cliëntvolgsysteem

De Questcoach heeft een beveiligd computersysteem waar alleen onze begeleiders in kunnen werken. Wij registreren in
ons eigen cliëntvolgsysteem
indicaties, diagnoses en zorgplannen, maar ook de rapportages en evaluaties. Zo is op elk
moment alle informatie inzichtelijk die nodig is voor een goed resultaat. De cliënt heeft ten alle tijde het recht deze
gegevens in te zien. Openheid en veiligheid staan hierbij voorop.

Klanttevredenheid

Om onze dienstverlening optimaal te houden voert De Questcoach elk half jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit.
Dat onderzoek evalueren we, en zo kunnen we waar nodig ons beleid bijstellen.

Klachtencommissie

Ook al werken we zorgvuldig, op elke werkplek kunnen klachten voorkomen over zaken waar cliënten niet tevreden
over zijn.
Het beste is om klachten of vragen over de hulpverlening eerst met de hulpverlener zelf te bespreken.
We streven ernaar problemen tussen cliënt en begeleider samen op te lossen. Maar als we er niet uitkomen is er
een
klachtenregeling.  Er kan dan een klacht worden ingediend bij de externe klachtencommisie van de NBEC.
Wij zijn gecertificeerd lid van de coöperatie NBEC, die als motto heeft: 'Kwaliteit in Kleinschalige Zorg'.