De woonbegeleiding

We onderscheiden bij het beschermd wonen twee soorten begeleiders. Allereerst is er de woonbegeleider. Hij of zij is
iedere middag en avond aanwezig op de woongroep ter ondersteuning bij allerlei zaken. Ook is er tijd voor een praatje
of een spelletje. Daarnaast is 's nachts altijd een begeleider bereikbaar en zal op afroep beschikbaar zijn.

Naast de woonbegeleiding is er de persoonlijke begeleiding. Iedereen heeft een eigen persoonlijk begeleider. Met haar
of hem heb je regelmatig contact over de doelstellingen die in het zorgplan staan en samen werk je daaraan. 

Naast de begeleiders kennen we nog twee functies. De coördinator zorg is veelal overdag aanwezig op de woongroep
en/of op kantoor. De financieel begeleider is iemand van buitenaf die financiën als specialisatie heeft, omdat De
Questcoach een strikte scheiding hanteert tussen woonbegeleidingstaken en financiële begeleiding.