Disclaimer

Colofon 

Deze website is gebouwd door en wordt technisch onderhouden door Herman van Rink van Initfour


Redactie website, teksten en (merendeel) foto's door Simon Wijma

 

Copyright

Alle rechten op informatie zoals tekst en foto’s, die u op deze site van De Questcoach (www.de-questcoach.nl) aantreft, 
berusten bij De Questcoach. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke 
andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 
schriftelijk toestemming is verleend door De Questcoach.

© De Questcoach 2022