Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben (en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden) zijn cliënten waarbij sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Vertonen van suïcidaal gedrag;
 • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 •  Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving welke behandeling vereist;
 • Zintuiglijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • Psychoses;
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • De noodzaak van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ). Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Niet in staat zijn zelf verantwoordelijk te zijn voor het medicatiebeheer.

Ben je klaar om de reis bij De Questcoach te beginnen?

Neem vandaag nog contact met ons om meer te weten te komen en hoe je je kunt aanmelden.