Beschermd wonen

Zelfstandig wonen lijkt eenvoudiger dan het is; er komt veel op je af. Tijdens het runnen van je huishouden, zoals koken, boodschappen doen en schoonmaken, kan je tegen zaken aanlopen. Ook het indelen van je dag, het inrichten van je kamer en het omgaan met post en administratie zijn uitdagingen waar je wellicht ondersteuning bij kunt gebruiken. Binnen onze twee woongroepen bieden we een veilige, ondersteunende omgeving, als zelfstandig wonen (nog) niet lukt. Hier kun je groeien en je vaardigheden en talenten ontwikkelen. Jouw behoeften en wensen staan centraal en we streven ernaar om de juiste ondersteuning te bieden in een leefomgeving waar jij je thuis voelt.

In de begeleidingsgesprekken praten we over wat jij nodig hebt voor meer zelfredzaamheid. Zo besteden we aandacht aan leren omgaan met geld, je persoonlijke hygiëne, leren gezond te koken en een gezond dag- en nachtritme. Zo is uiteindelijk de stap naar een zelfstandige woning makkelijker te maken of kan zo zelfstandig mogelijk wonen binnen een woongroep een doel zijn. We streven ernaar dat we steeds een stapje terug gaan in de begeleiding zodat jij uiteindelijk zo volledig mogelijk zelfredzaam bent.

De begeleiding

We onderscheiden twee soorten begeleiding. Allereerst hebben we dagelijkse woonbegeleiding. Overdag en ’s avonds zijn er op werkdagen 1 of meer begeleiders aanwezig op de woongroep, ter ondersteuning bij allerlei zaken die bewoners tegenkomen. Ook is er tijd voor een praatje, een spelletje en dergelijke. Samen koffie drinken en de maaltijd nuttigen is ook deel van onze begeleiding. Daarnaast is ’s nachts en in het weekend altijd een begeleider bereikbaar en zal op afroep beschikbaar zijn.

Naast de dagelijkse woonbegeleiding voor de hele groep, is er persoonlijke begeleiding. Iedereen heeft een eigen persoonlijk begeleider. Met haar of hem heb je wekelijks contact over de doelen waaraan je wil werken bij ons. Deze doelen worden vastgelegd in jouw begeleidingsplan welke je samen met je persoonlijk begeleider opstelt en waaraan je samen werkt.

Bezigheden, maaltijden en huishouding

Onze bewoners hebben over het algemeen bezigheden overdag. Dat kan werk, een opleiding of dagbesteding zijn, bij De Questcoach of elders. Als je nog niet direct een dagbesteding hebt, werken we eraan dat je een zinvolle dagbesteding krijgt.

Elke bewoner heeft wekelijks een gesprek met zijn persoonlijk begeleider.

In de ochtend is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken met de begeleiding. Naar behoefte en in overleg met elkaar ondernemen we regelmatig andere activiteiten, zowel binnen als buiten. Ook hebben we jaarlijks een bewoners uitje. Er is zo gelegenheid ook op sociaal gebied van en met elkaar te leren. De gezellige momenten zijn niet een verplicht onderdeel van het wonen bij De Questcoach, maar we vinden het wel van belang dat bewoners elkaar kennen en om samen een veilige, prettige en leuke woonplek te creëren.

De Questcoach is een fijne plek om tot rust te komen en jezelf door te ontwikkelen met een eigen plekje. Je krijgt te weten hoe het is om alles zoveel mogelijk in je eigen handen te hebben en dat het leuk is om zelf de controle te hebben over je eigen leven.

Joris , bewoner locatie De Biotoop

Elke week kun je vier keer deelnemen aan een gezonde gezamenlijke maaltijd. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om gezellig samen te eten, maar ook om meer te leren over koken en gezonde voeding. Een van de kook begeleiders bereidt samen met een bewoner de maaltijd.

Bewoners en begeleiders dragen samen verantwoordelijkheid voor de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Een en ander is vastgelegd in de leef afspraken. Er is een duidelijk schema waar iedereen zijn taak op kan terugvinden. Het betreft veelal kortdurende klussen. Wekelijks maken bewoners en begeleider samen afspraken over de uitvoering. Op deze manier houden we een fijne woonplek.

Woongroepen

Onze woongroepen De Biotoop en De HUB zijn op de grens van Groningen en Haren gelegen, in een rustige omgeving. Onze woongroepen zijn altijd onderdeel van community’s. We zien de community als een extra schil om onze beschermde woongroep heen, waarin iedereen zichzelf mag zijn en meer veilige ruimte heeft om sociale contacten aan te gaan. Ook bieden beide community‘s een creatieve en inspirerende omgeving, wat extra mogelijkheden tot ontwikkeling biedt.

Er zijn ruime, lichte appartementen met wasbak en douche en daarnaast een gemeenschappelijke woonkamer en keuken, wasruimte en toiletblok. We geven de mogelijkheid om je kamer persoonlijk in te richten, zodat je je echt thuis kunt voelen. We kiezen bewust voor een kleinschalige woonvorm die voor iedereen overzichtelijk is. De minimumleeftijd is 18 jaar. Binnen onze woongroepen is er een mogelijkheid tot samenwonen. Indien je wilt samenwonen zijn er wel enkele voorwaarden. Bij samenwonen komen nieuwe taken en uitdagingen aan de orde, samen met de begeleiding kun je hieraan werken.

Woongroep De Questcoach – De Biotoop

Kerklaan 30-C

9751 NN Haren

06-53565563

De Questcoach heeft binnen de community De Biotoop een verdieping met 10 ruime tot zeer ruime (voormalige klaslokalen) appartementen voor beschermd wonen. Elk appartement heeft een wasbak en douchecabine. Er is een ruime gezamenlijke woonkamer / keuken, 2 toiletgroepen en een wasruimte met gezamenlijke wasmachines en droger. Hoe de dagelijkse gang van zaken,  de begeleiding, aanmelding etc is vormgegeven kun hier lezen: Beschermd Wonen

Ervaringsverhaal Astrid (Biotoop, januari 2024)

Mijn ervaring van wonen bij De Questcoach is erg positief! Ik heb in het verleden twee keer eerder bij een beschermde woongroep gewoond, echter lukte het me daar niet om mijn persoonlijke doelen te behalen. Wat ik zo prettig vind aan De Questcoach is dat ze daadwerkelijk maatwerk leveren. De begeleiders zijn geïnteresseerd in wie ik ben als mens, wat ik fijn vind in de omgang en waar ik graag naar toe wil werken in mijn leven. Alles is hier bespreekbaar en er is een goede balans tussen de handhaving van belangrijke leefregels en aanpassingen daar waar dat passend is m.b.t. iemands persoonlijke situatie. De Questcoach is erg transparant over hun werkwijze en de verplichtingen die zij zelf hebben als instantie. Dit zorgt ervoor dat er geen onnodige hiërarchische structuur ontstaat tussen begeleider en cliënt, maar dat er respect is voor de cliënt als volwaardig mens die het verdient om te begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dit helpt mij groeien tot echte volwassenheid. Ik maak hier eindelijk de vooruitgang die ik altijd al wilde en ik zou deze plek daarom sterk aanraden aan jonge mensen zoals ik die op zoek zijn naar ondersteuning op het pad naar zelfstandigheid.

Meer over de community De Biotoop

De Biotoop is gevestigd in het voormalig biologisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Hier wordt nu gewoond, gewerkt & gerecreëerd door 180 bewoners, 100 ondernemers en 150 kunstenaars. Het is een groot complex met heel veel groen eromheen. -33.000 m2 op 8 hectare-  In vier woonvleugels leven bewoners van verschillende generaties in allerlei groepsvormen bij elkaar. De Biotoop is een creatieve broedplaats. Naast. Er wordt veel met elkaar gedeeld, zowel kennis en kunde als spullen. Behalve woon- en werkplaatsen biedt de Biotoop ook plaats aan een zelfoogsttuin, een zalencentrum en film-, theater- en muziekvoorstellingen. Dit maakt de Biotoop tot een inspirerende plek waar continu maatschappelijke, culturele en economische waarde gecreëerd wordt. De gemeenet Groningen heeft De Biotoop nu in bezit en is bezig met het ontwikkelen van plannen voor de toekomst. De Biotoopvereniging heeft daar een voorstel voor ingediend waarin ook input vanuit De Questcoach is meegenomen.

Op deze websites vind je informatie over de Biotoop
www.Biotoop.org
Biotoop shorts #25 – Alles op een rij | De Biotoop Haren

Woongroep De Questcoach – De HUB

Dilgtweg 5-b

9751 ND Haren

06-12054112

De HUB is een community die door Ron van Essen, directeur van De Questcoach is geïnitieerd. De Questcoach ziet een grote waarde in onderdeel zijn van een community voor onze cliënten. Wij zien dit als een extra schil om de bewoners heen, die mogelijkheden biedt voor sociale contacten, veiligheid en ook inspiratie en mogelijkheden tot samenwerking en ontwikkeling.

De HUB is gelegen op het Beatrixoord (UMCG) terrein. In totaal wonen er 55 mensen in de Hub en hebben ongeveer 20 ondernemers en organisaties er hun werkruimte. Het hart van de Hub is de ontmoetingsruimte. De ontmoetingsruimte is de huiskamer van het pand, de plek waar activiteiten worden georganiseerd en samen gekookt en gegeten kan worden. Het is vooral de plek waar ontmoetingen plaatsvinden tussen bewoners, ondernemers en bezoekers.

De Questcoach heeft binnen de community de HUB een eigen vleugel van drie verdiepingen met elk vijf ruime appartementen voor beschermd wonen. Alle 15 appartementen hebben een wasbak en douchecabine. Er is op elke verdieping een gezamenlijke woonkamer / keuken, toiletgroep en een wasruimte met wasmachine en droger.

Hoe de dagelijkse gang van zaken, de begeleiding, aanmelding etc is vormgegeven, kun je hier lezen: Beschermd Wonen

Op deze websites vind je informatie over De HUB als geheel www.dehub-haren.nl

Financiering

Beschermd wonen wordt gefinancierd als Zorg in Natura (ZIN) door de gemeente Groningen, afdeling Beschermd Wonen. Soms kan een andere gemeente dit op zich nemen. Bij de gemeente kan je een indicatie aanvragen. Zie ook: [Beschermd wonen en maatschappelijke opvang | Gemeente Groningen](https://gemeente.groningen.nl/beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang)

Bij De Questcoach bieden we Verblijf met toezicht nabij en op afroep voor 7 etmalen per week. Met een indicatie voor verblijf met 24 uur nabijheid kun je niet bij ons wonen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int een eigen bijdrage als je bij ons woont. Hoeveel dat is per maand is afhankelijk van je inkomen. Voor meer informatie kunt je kijken op de website [hetcak.nl](https://hetcak.nl)

Ben je klaar om de reis bij De Questcoach te beginnen?

Neem vandaag nog contact met ons om meer te weten te komen en hoe je je kunt aanmelden.