Klachtenbeleid

Ook al werken we zorgvuldig, op elke werkplek kunnen klachten voorkomen over zaken waar cliënten niet tevreden over zijn. Het beste is om klachten of vragen over de hulpverlening eerst met de hulpverlener zelf te bespreken. We streven ernaar om problemen tussen cliënt en begeleider samen op te lossen. Als het niet met de hulpverlener lukt, is de zorgcoördinator of de directeur de volgende persoon om een klacht te bespreken. Maar als we er niet uitkomen is er een klachtenregeling, of je kunt een vertrouwenspersoon inschakelen. Ook kan er een klacht worden ingediend bij de externe klachtencommissie van het Klachtenportaal Zorg (KPZ), waar de Questcoach lid van is. Meer informatie is te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl.

Vertrouwenspersoon

Wil je hulp of advies omdat je een klacht of probleem hebt, die je hebt besproken met je begeleider en waar jullie samen niet uitkomen? Dan kun je voor ondersteuning ook terecht bij een onafhankelijk en extern vertrouwenspersoon. Deze kan bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief of het vertellen van jouw klacht aan de klachtencommissie.
Voor meer informatie verwijzen we naar Klachten & vertrouwenspersoon | NBEC.

De vertrouwenspersonen voor cliënten die zorg ontvangen zijn te bereiken via telefoonnummer 036-5483146 (op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30) of via de e-mail: vertrouwenspersoon@nbec.nl.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Ben je klaar om de reis bij De Questcoach te beginnen?

Neem vandaag nog contact met ons om meer te weten te komen en hoe je je kunt aanmelden.